J.Teodorowicz-Czerepińska Kościół św.Anny i szpital

Jadwiga Teodorowicz - Czerepińska
Kościół św. Anny i szpital

[w]: Kazimierz Dolny, Kazimierz Dolny 1981r.

fot. J.Kłos 1916r.
(...)Przez cały okres od końca lat 1580-tych do najazdu szwedzkiego panował w Kazimierzu natężony ruch budowlany, który (...) można podzielić na kilka etapów zarówno pod względem chronologicznym, jak i stylowym. (...)
W trzecim, już manierystycznym etapie z lat 1620-1630 dominuje działalność Adama Wójtowica - Tarnawskiego. (...)Jak dotychczas udało się z nim związać źródłowo nie istniejący dziś spichlerz Wawrzyńca Górskiego "Pod Bożą Męką" z 1624r. (...), a hipotetycznie, na podstawie powiązań formalnych: kamienicę Celejowską, fasadę szpitala, kaplicę Górskich (...).
Do ostatniego etapu po roku 1640 należą przede wszystkim kaplica Różańcowa i kościół św. Anny (ukończony dopiero w 1670 r.), gdzie obok wyraźnego wzorowania się na farze, dochodzi do głosu palladiański wielki porządek wiązany przez K. Parfianowicza z osobą Piotra Likkiela, architekta, serwitora królewskiego, działającego w Kazimierzu w latach 16451676, a nawet posiadającego tu kamienicę w Rynku(...).
Dość zaskakujące jest to, że przy dużej ilości poznanych nazwisk muratorów i murarzy - tak mały procent zachowanych budowli ma ustalone autorstwo (przebudowa fary przez Balina i spichlerz Górskiego). Pozostałe obiekty są natomiast wiązane w coraz to inne grupy na podstawie podobieństw stylowych.(...)

przp.red.
Tekst pochodzi z monografii Jadwigi Teodorwicz - Czerepińskiej
pt. "Kazimierz Dolny", wydanej w Kazimierzu w 1981r. przez Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza

 

Wyszukiwarka

Aktualności

20.07.2013
W numerze 2 (2013r.) Zeszytów Literackich ukazało się bardzo interesujące opowiadanie Waldemara Siemińskiego pt. "Tam i z powrotem".
Przytaczając fragment, zachęcamy do przeczytania całości tekstu w Zeszytach.
01.07.2013
Zapraszamy do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki - Biblioteki Publicznej na wystawę malarstwa Piotra Sujki: „Ulice Albanii".
Wernisaż odbędzie się 5 lipca 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie biblioteki.
29.06.2013

W naszym ogródku kawiarnianym Pod Bzem, ulokowanym w zaciszu, choć przy rynku...

<< <  Strona 2 z 131  > >>