B.Pniewski NIE TYLKO WIKARÓWKA

Bartek Pniewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego:
Bardzo proszę o potraktowanie poniższego tekstu  jako mojego osobistego wystąpienia i prywatnej opinii, to nie jest stanowisko Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego.


Wikarówka - niewielki budynek w centrum Miasteczka, dzisiaj rozpadająca się rudera, od lat straszy mieszkańców i turystów.
Skąd wokół niego aż tyle emocji?
Rzecz w tym, że Wikarówka to jedyny dzisiaj materialny ślad (nie licząc budynku poszpitalnego) pięknej tradycji społecznych działań prowadzonych niegdyś przez kazimierskich mieszczan we współpracy
z Magistratem i Parafią, dla wspólnego dobra.
Emanacją tej dobrej aktywności była przed laty Fundacja Św.Anny, która stworzona została by finansować funkcjonowanie szpitala - przytułku dla potrzebujących pomocy, mieszczącego się w budynku dzisiejszego Domu Kultury, obejmując praktycznie cały otaczający teren pomiędzy Kościołem Św. Anny i ul. Nadrzeczną.
Na tym terenie prowadzono ożywioną działalność gospodarczą, której celem było zapewnienie środków na utrzymanie szpitala oraz pomoc chorym i biednym współmieszkańcom. Niewielki budynek zwany Wikarówką pełnił różne funkcje, ale głównie pozostał w pamięci jako mieszkanie księdza opiekującego się Kościołem Św.Anny i prowadzącego działalność Fundacji (stąd nazwa). Wikarówka otoczona była pomocniczymi zabudowaniami gospodarczymi.
Przed kilku laty w Miasteczku rozgorzała dyskusja dotycząca przyszłości Wikarówki, gdy Rada Miejska wystąpiła z projektem sprzedaży tej nieruchomości dla poratowania miejskiej kasy. Okazało się jednak, że siła opinii publicznej powstrzymała władze przed wykonaniem tej decyzji i dzisiaj doczekaliśmy się obiecującego rozwoju sytuacji.
Powstał pomysł, by idąc śladem założycieli Fundacji, w zgodnym współdziałaniu organizacji pozarządowych, władz samorządowych i kościelnych, podjąć projekt rewitalizacji zespołu przestrzennego obejmującego także budynek Wikarówki, by na miarę dzisiejszych wyzwań i możliwości kontynuować tradycję, przeznaczając ten fragment przestrzeni miejskiej na cele działalności społecznej i kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dzięki pozyskaniu poważnych środków zewnętrznych gruntownie remontowane są aktualnie dwa największe obiekty zespołu tzn. Kościół Św.Anny i dawny szpital (obecnie Dom Kultury).
Partnerska zgodna współpraca władz Miasta, Parafii, Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kazimierza Dolnego i Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami Oddział w Kazimierzu Dolnym powinna zaowocować pozyskaniem dalszych funduszy umożliwiających realizację kolejnych inwestycji:
1. Budynek Wikarówki wymaga pełnej adaptacji i może docelowo stać się siedzibą lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną dziedzictwa, tradycji lokalnej i historii Kazimierza Dolnego.
2. W zrekonstruowanym budynku stodoły, która spłonęła w pożarze, można zlokalizować niewielką salę widowiskową, która może pełnić wiele funkcji: od małego kina-teatru z widownią na 40-60 miejsc, przez salę balową lub wystawową, do sali zebrań Rady Miejskiej.
3. Rozbudowa budynku gospodarczego znajdującego się obok Wikarówki, może stanowić zaplecze gospodarcze i sanitarne dla całego kompleksu, a przede wszystkim dla Kościoła Św.Anny, który będzie pełnił (jak dotychczas) rolę ważnej instytucji kulturalnej.
4. Zagospodarowanie terenu przystosowane wg. najwyższych standardów dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem wygodnego dojazdu od strony ul. Nadrzecznej (trwa budowa mostu nad Grodarzem) i urządzeniem zieleni rekreacyjnej będzie godną formą kontynuacji ideałów, które stanowiły podstawę powołania i funkcjonowania Fundacji Św.Anny.
Trwają rozmowy i uzgodnienia zmierzające do sformułowania szczegółowego programu wspólnych działań.
Nie zwlekając, we współpracy z Kazimierską Konfraternią Sztuki, organizatorzy tegorocznego Letniego Balu Charytatywnego postanowili przeznaczyć całkowity dochód na przyszłą odbudowę Wikarówki. Jesteśmy przekonani, że projekt stworzenia kompleksowego centrum kultury i rekreacji w samym sercu Kazimierza, w oparciu o tak piękne i wciąż żywe tradycje spotka się z poparciem mieszkańców, miłośników i bywalców naszego Miasteczka.
Wszak tu nie tylko chodzi o Wikarówkę.

Bartek Pniewski
Mięćmierz 10 sierpnia 2011r.

Wyszukiwarka

Aktualności

20.07.2013
W numerze 2 (2013r.) Zeszytów Literackich ukazało się bardzo interesujące opowiadanie Waldemara Siemińskiego pt. "Tam i z powrotem".
Przytaczając fragment, zachęcamy do przeczytania całości tekstu w Zeszytach.
01.07.2013
Zapraszamy do Kazimierskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Turystyki - Biblioteki Publicznej na wystawę malarstwa Piotra Sujki: „Ulice Albanii".
Wernisaż odbędzie się 5 lipca 2013 r. o godz. 16.00 w siedzibie biblioteki.
29.06.2013

W naszym ogródku kawiarnianym Pod Bzem, ulokowanym w zaciszu, choć przy rynku...

<< <  Strona 2 z 131  > >>