Koncepcja architektoniczna nowej szkoły

zobacz relację w Panoramie Lubelskiej - kliknij...

W samo południe 9 maja b.r. w  w pawilonie wystawowym SARP-u w Warszawie miało miejsce wydarzenie dla Kazimierza bardzo ważne, rzec by nawet można - historyczne.
Tego dnia ogłoszono wyniki trwającego od 23.04 2012 do 07.05. 2012 konkursu na koncepcję architektoniczną obiektu Gminnego Zespołu Szkół. (zobacz...)

jury, przemawia Jerzy Grochulski

Spośród 35 propozycji sąd konkursowy wyłonił pracę, którą uznał za najlepszą oraz spełniającą wszystkie kryteria.
W sali zaprezentowano wszystkie projekty, tak więc można było się przyjrzeć najróżniejszym pomysłom na kazimierską szkołę.

Do konkursu zgłoszono w terminie 35 projektów, jeden (trzydziesty szósty) wpłynął z jednodniowym opóźnieniem, nie został zatem odpieczętowany ani przyjęty.

Prace oceniane były przez zespół sądu konkursowego w warunkach utajnienia, co znaczy, że każdą z nich oznaczono kodem, a jury nie znało ich autorów.

W ostatnim dniu obrad sądu konkursowego wyłoniono 3 najlepsze prace.
Kryteria oceny zawarte były w regulaminie, a oceniano m.in. walory architektoniczne i przestrzenne, relację obiektów do krajobrazu, funkcjonalność itd. (zobacz...)

„Poziom był zróżnicowany ale dość wysoki. Prace mieściły się w regulaminie i spełniały kryteria" - mówi przewodnicząca jury, Ewa Kuryłowicz. - Nikt nie zgłosił zdania odrębnego; wygrała najlepsza koncepcja".
przed nagrodzoną pracą

Ogłoszenie wyników odbyło się przy udziale licznej publiczności, wśród której znaleźli się m.in. uczestnicy konkursu, młodzi architekci, studenci i obserwatorzy.

Prezes SARP-u (o. Warszawa), Jerzy Grochulski, na początek zaznaczył, że taki konkurs jest zawsze świętem architektury, lecz tym razem jest to święto szczególne, bo dotyczy miejsca szczególnego - Kazimierza Dolnego - jednego z najpiękniejszych miast w Polsce.
Wyraził słowa uznania dla władz lokalnych, to jest dla burmistrza i samorządu za to, że chcą promować wartość, jaką jest przestrzeń. „Dobrze, że burmistrz był otwarty na konwencję konkursu. W naszym środowisku właśnie konkurs jest najbardziej uznaną formą dochodzenia do rozwiązania i dobrze, że burmistrz Grzegorz Dunia z tego sposobu skorzystał i był od początku jego orędownikiem" - mówił Grochulski. - Konkurs daje możliwość wyboru zoptymalizowanego projektu, a w tym wypadku chodziło o to, by w Kazimierzu powstała architektura wartościowa. „Dziękuję, że władze Kazimierza postanowiły skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów z SARP-u, co jest zresztą w Kazimierzu zwyczajowym sposobem postępowania władzy".

Burmistrz Grzegorz Dunia: „Poprosiliśmy o pomoc najlepszych. I dziś, niespełna rok po tragedii, mamy już wybraną koncepcję, a dzięki tejże pomocy SARP-u udało się wyłonić dobry wariant i za to jesteśmy bardzo wdzięczni całemu zespołowi, a zwłaszcza P. Ewie Kuryłowicz i P. Jerzemu Grochulskiemu".

Przewodnicząca sądu konkursowego, Ewa Kuryłowicz podkreśliła, że jury miało świadomość wagi postawionego przed jurorami zadania, polegającego m.in. na definiowaniu genius locci Kazimierza. „Wiadomo, z jak skomplikowaną materią przyszło się zmierzyć, z jak specyficznym miejscem i obiektem".

jury, przemawia przewodnicząca, Ewa Kuryłowicz

Trzy prace (oznaczone numerami: 008, 022, 026) zostały odrzucone, gdyż nie spełniały kryteriów.

Przyznano wyróżnienia honorowe:
- praca nr 005 - za interesującą koncepcję i upamiętnienie miejsca związanego z kulturą      żydowską (grające ogrodzenie);

- praca nr 028 - za wyjątkowo czytelny i spójny układ urbanistyczny

- praca nr 033 - za wyjątkowo ciekawą zasadę kształtowania dużych kubatur i poetyckie komponowanie form.

Nagrody:
III - nr 013 - (10.000 zł) m.in. za interesującą propozycję nowej architektury z odwołaniem do tradycji i interesujące rozwiązanie strefy pamięci

II  - nr 030 - (15. 000 zł) - za bardzo wysoką jakość rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych, świeżość pomysłu, subtelną aranżację, umiar środków wyrazu, a       jednocześnie ich wymowność. W tym wypadku wątpliwości budziły szczegółowe rozwiązania na fasadach.

I - nr 015 - (25. 000 zł + zaproszenie do negocjacji) -
za zachowanie charakterystycznego układu urbanistycznego, wyrażającego szacunek dla tradycji (zachowany profil dawnej szkoły), możliwość łatwego etapowania,                                           połączenie w jeden zespół trzech części,                                           efektowną przestrzennie część sportową.                                         Zaprezentowano też sugestie jurorów co do                                     zmian w projekcie.
Niestety, podczas ogłoszenia werdyktu na sali nie był obecny żaden członek zespołu laureatów, lecz burmistrz Grzegorz Dunia zaraz po ogłoszeniu wyników i ujawnieniu autorów koncepcji zadzwonił do nich z gratulacjami.

Zwycięski projekt powstał w katowickiej pracowni ARCHISTUDIO (zobacz...)

Nagrodzona koncepcja spełnia wszystkie kryteria zawarte w regulaminie i nie ma braków formalnych. Sąd konkursowy ma jednak szereg zaleceń, które zostaną naniesione i powinny być wzięte pod uwagę przy kolejnych etapach projektowania i realizacji.
Dyrektor Jerzy Arbuz: „Z mojego punktu widzenia bardzo istotna była funkcjonalność wewnątrz obiektu. Zwycięski projekt jest jedynym, w którym zaproponowano umieszczenie dwóch szkół w jednym budynku, ale z zachowaniem ich odrębności. Od strony organizacyjnej jest to bardzo korzystne.
Obiekt ten wyposażony jest ponadto w salę widowiskową, salę sportową i wszystko, co potrzebne jest do funkcjonowania nowoczesnej szkoły, natomiast z zewnątrz budynek nawiązuje do starej bryły - tej, która jest ugruntowana w naszej pamięci i zbliżona do tego co było, a do czego przywykliśmy.
Swój głos oddałem właśnie na tę koncepcję.
Projekt, który zajął III miejsce jest również interesujący, ale przy tym bardzo rozbudowany i przytłoczony dużą ilością białego kamienia.
Były też inne ciekawe prace, niektóre dość awangardowe. Interesujące, lecz charakterem nie przystające do Kazimierza.

Głosowałem na projekt, który jak się okazało zwyciężył, co oznacza, że łączy on w sobie zarówno walory docenione przez specjalistów z dziedziny architektury jak i funkcje użytkowe, tak ważne dla szkoły.

Cieszę się bardzo, że mamy już koncepcję, a tym samym wizję tego, do czego będziemy zmierzać. W realnej perspektywie pojawia się piękna, nowoczesna szkoła i ta myśl mobilizuje nas do dalszych zdecydowanych działań."

Wszystkie prace konkursowe będzie można zobaczyć w Kazimierzu - w drugiej połowie maja zostaną one pokazane w Kolegium Sztuk Pięknych.
Na 26 maja zaplanowane jest spotkanie z członkami sądu konkursowego i otwarta dyskusja, na którą zaproszeni są wszyscy zainteresowani.
III nagroda, inspirowana zamkiem
_______________________________

I nagroda
_________________

II nagroda
_____________________________
bożena gałuszewska kazimierz dolny szkoła

 

Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>