List Burmistrza dot. organizacji roku szkolnego

Szanowni Państwo,
zbliża się wrzesień, a wraz z nim rozpoczęcie roku szkolnego, który w zaistniałej sytuacji będzie się różnił od poprzednich.
W związku z tym chcę Państwa poinformować o obecnym stanie rzeczy, działaniach, które zostały podjęte, o tych, które nastąpią w najbliższym czasie oraz o samej organizacji nauki. Wiele z tych działań, zainicjowanych już na początku czerwca przyniosło efekty dopiero teraz, dlatego też dziś, kiedy mamy konkretne informacje, mogę je Państwu przekazać.

Wschodnie skrzydło szkoły, które uległo zawaleniu przeznaczone jest do rozbiórki na mocy opinii rzeczoznawcy. Prace rozbiórkowe będą się odbywały jeszcze w tym roku przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Nie ma możliwości prowadzenia prac z bezpośrednim udziałem ludzi, bo to stanowiłoby zbyt duże zagrożenie, bowiem w osłabionej konstrukcji obserwuje się wciąż nowe pęknięcia i osunięcia.
Obecnie prowadzone są wielobranżowe ekspertyzy rzeczoznawców, mające na celu ocenę stanu technicznego części budynku, która na pierwszy rzut oka nie uległa widocznemu zniszczeniu. Potrwają one do końca listopada i dopiero wtedy można będzie rozważać ostatecznie kwestie związane z przyszłością obiektu.

W obecnej chwili sprawą najpilniejszą jest organizacja nauki w roku szkolnym 2011/2012.
Jeszcze przed wakacjami odbyliśmy spotkania z udziałem dyrektora GZS, ekspertów, nauczycieli, rodziców i radnych, podczas których wspólnie szukaliśmy wyjścia z sytuacji. Priorytetem była kwestia zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków do nauki oraz nie rozbijanie zespołu - dzieci i nauczycieli.
Po rozpatrzeniu kilku wariantów rozwiązań uznaliśmy, że optymalnym będzie ustawienie segmentów kontenerowych na terenie tzw. Zielonego Parkingu. Segmenty te są rozwiązaniem tymczasowym, tzn. będą służyły do czasu zbudowania nowej szkoły, a następnie zostaną rozebrane. Są one w pełni wyposażone, widne, ciepłe i przestronne, spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa, znajdują się w nich sale lekcyjne, toalety, szatnie oraz pomieszczenia administracyjne. Wspólnie z dyrektorem GZS i nauczycielami pojechaliśmy do Białołęki, gdzie mieliśmy możliwość oglądania szkoły zlokalizowanej w takich segmentach. Zobaczyliśmy, że spełniają one oczekiwania, a warunki nie odbiegają od warunków w niejednej szkole. W dn. 30 czerwca Rada Miejska podjęła jednogłośną decyzję o tym, że w czasie budowy szkoły nauka będzie się odbywała w takich właśnie segmentach.
Będą one odpłatnie dzierżawione. Jest to kwota na tyle duża, że budżet gminy nie udźwignąłby takiego wydatku. Dlatego już w pierwszych dniach po katastrofie rozpoczęliśmy żmudne działania mające na celu zawiadamianie organów samorządowych i rządowych o naszych problemach. Dzięki temu otrzymaliśmy obietnicę wsparcia finansowego, m.in. z Ministerstwa Edukacji Narodowej, jednak nieuniknione procesy związane z formalnościami muszą trwać, mimo, że nasz wniosek potraktowany był priorytetowo - o przyznaniu pieniędzy decyduje specjalnie zwołana komisja, następnie potrzebny jest czas na uprawomocnienie się tej decyzji, potem Ministerstwo Edukacji przekazuje sprawę Ministerstwu Finansów, które wydaje decyzję o przekazaniu pieniędzy gminie. Wszystkie te procesy trwały do 10 sierpnia. Do tego czasu przygotowaliśmy dokumenty niezbędne do podjęcia negocjacji z dostawcami segmentów kontenerowych (jest to najkrótszy możliwy tryb).

Z dniem otrzymania decyzji z Ministerstwa Finansów gmina przystąpiła do procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Wcześniej było to niemożliwe, bowiem byłoby to niezgodne z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Po wyłonieniu dostawcy kontenerów niezbędne będzie jeszcze przygotowanie dokumentacji budowlanej, a następnie otrzymanie pozwolenia na budowę. Trzeba się liczyć z tym, że dopiero pod koniec roku kalendarzowego dzieci będą mogły rozpocząć naukę w segmentach. Do tego czasu nauka będzie zorganizowana następująco:

Klasy 1 - 3 - nowa plebania przy ul. Zamkowej
Klasy 4 - 6 - Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Gimnazjum i L.O. - Zespół Szkół im. Jana Koszczyca-Witkiewicza przy ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym.

Nauka w segmentach będzie trwała do czasu powstania nowej szkoły. Choć Rada Miejska po zapoznaniu się z różnymi opiniami, podjęła uchwałę o budowie nowej szkoły przy ul. Kwaskowa Góra, to jednak kwestia ta jest wciąż otwarta, ponieważ pojawiają się głosy, że szkoła powinna się znajdować w dotychczasowym miejscu. Dlatego też chciałbym zapoznać Państwa ze wszystkimi szczegółami i rozpocząć konstruktywną dyskusję na ten temat, aby ta jedna z najważniejszych dla przyszłości gminy decyzja została podjęta przy udziale wszystkich zainteresowanych.

W związku z tym, w imieniu swoim i dyr. Jerzego Arbuza zapraszam Państwa na zebranie w dn. 25 sierpnia b.r. (czwartek) o godz.16.00 w Zespole Szkół im. J. Koszczyca - Witkiewicza przy ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym.
Liczę na Państwa przybycie.

Program zebrania:
1. Informacja o organizacji roku szkolnego 2011-2012
2. Informacja na temat segmentów kontenerowych - prezentacja
3. Kwestia lokalizacji szkoły
4. Pytania i dyskusja


Z poważaniem

Burmistrz
Grzegorz Dunia

 

Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>