Przed nowym rokiem szkolnym

burmistrz Grzegorz Dunia i dyrektor GZS Jerzy Arbuz podczas prezentacji
We czwartek 25.08.2011 odbyło się zebranie dotyczące organizacji roku szkolnego 2011/2012 oraz spraw związanych z przyszłością kazimierskiej szkoły. Organizatorami byli burmistrz Grzegorz Dunia i dyrektor GZS Jerzy Arbuz.
Przybyli na nie rodzice, nauczyciele, radni oraz goście - przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych: posłanka Joanna Mucha, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Piotr Rzetelski oraz Inspektor Powiatowy Nadzoru Budowlanego Elżbieta Dudzińska.
Dyrektor Jerzy Arbuz poinformował rodziców o tym, jak będzie wyglądała nauka w najbliższych miesiącach do czasu wybudowania segmentów kontenerowych (planuje się, że kontenery będą gotowe za cztery miesiące) oraz uprzedził o niedogodnościach związanych z tym,  że dzieci w klasach IV-VI i gimnazjalnych będą się uczyły się w systemie dwuzmianowym, tj. popołudniami, co pociąga za sobą reorganizację rozkładu dnia. Dodał przy tym, że liczy na wyrozumiałość i pomoc rodziców i że nauczyciele zapewnią pełną opiekę w czasie zajęć i dojazdów.
Burmistrz G. Dunia zaprezentował zdjęcia segmentów kontenerowych oraz opowiedział o wizycie w szkole w Białołęce, która zlokalizowana jest w takich właśnie segmentach. Zdał sprawę z obecnie toczących się prac ekspertów w budynku przy ul. Szkolnej, pokazując zdjęcia z wnętrza obiektu, które unaoczniły jego stan techniczny. Wątek ten rzeczowo i kompetentnie rozwinęła Pani inspektor Elżbieta Dudzińska cytując sentencje opinii specjalistów z nadzoru budowlanego.
Elżbieta Dudzińska Inspektor Powiatowy Nadzoru Budowlanego
Burmistrz Dunia nadmienił, że pieniądze na dzierżawę segmentów w 100% zapewnia ministerstwo, które nota bene zwolniło naszą gminę z konieczności wpłacenia wkładu własnego. Niestety wniosek o sfinansowanie rozbiórki (300 tys. zł) został odrzucony, ale jak powiedziała posłanka J. Mucha, początkowo o sfinansowaniu budowy szkoły też nikt nie chciał rozmawiać, jednak upór i stukanie do wszystkich drzwi przyniosły efekt, więc wierzy, że uda się i to.
posłanka Joanna Mucha, marszałek Krzysztof Hetman, burmistrz Grzegorz Dunia i dyr. Jerzy Arbuz
W związku z pojawiającymi się głosami, które oceniają wersję odbudowy budynku szkoły jako korzystniejszą niż budowa nowego obiektu, burmistrz Dunia poprosił o wypowiedź wielkiego admiratora tej koncepcji, radnego J.Kowalskiego. Pan radny we wstępie zauważył: „na przeszkodzie moim tezom stoi opinia ekspertów", po czym rozwinął wizję odbudowy pokatstrofalnego budynku twierdząc, że jest to lepsze rozwiązanie niż budowa szkoły, która będzie „wielkim obciążeniem dla gminy". Kwestionował również zasadność nowej lokalizacji uznając teren Zielonego Parkingu za zbyt cenny. Działka ta warta jest wg p. Kowalskiego 16 milionów zł. i szkoda terenu tak cennego przeznaczać na ów cel. Nadmienił również, że pieniądze takie bardzo by się gminie przydały, jednak już w tym samym zdaniu dodał, że nieruchomości gminnych nie powinno się sprzedawać...
radni Rady Miejskiej
Burmistrz Dunia przedstawił kolejne kroki, jakie podjął na rzecz pozyskania środków zewnętrznych na budowę. Wskazał tu na wielki wkład posłanki Joanny Muchy, dzięki której udało się zdobyć zapewnienie o sfinansowaniu 80% nowej inwestycji. „Wkład własny gminy będzie pochodził z odszkodowania. Jestem całym sercem za budową nowego obiektu, to samo podpowiada rozsądek. Pamiętajcie Państwo, że dostajecie w prezencie 80% inwestycji. Drugi raz taka szansa może się nie zdarzyć."
posłanka J.Mucha
Posłanka zwróciła również uwagę na istotny fakt, że koszty eksploatacji starego budynku są znacznie większe niż te, które wiążą się z utrzymaniem nowego obiektu.Posłanka Joanna Mucha zapewniła, że możemy liczyć na jej pomoc i że nie zostawi nas samymi sobie. Wierzymy, bo wiemy, ile dobrego zrobiłą dotąd.
Obietnicę pomocy złożył również marszałek Krzysztof Hetman.
burmistrz G.Dunia i marszałek K.Hetman
Zaproszony przez radnego J. Kowalskiego były poseł Zygmunt Jerzy Szymański z Ryk wyraził zaniepokojenie faktem, że nasze władze lokalne z burmistrzem na czele podejmują już konkretne działania nie czekając na ostateczne ekspertyzy rzeczoznawców. Burmistrz objaśnił panu Szymańskiemu, że nie potrafi czekać bezczynnie tym bardziej, że ekspertyzy dotyczą starego budynku i nie mają żadnego wpływu na budowę nowego obiektu.
P.Szymański
Z dyskusji, jaka miała miejsce po prezentacjach wnioskujemy, że rodzice w większości przekonani są o słuszności koncepcji budowy nowej, bezpiecznej i nowoczesnej szkoły. Zabytki zabytkami, ale my, przez wzgląd na dobro naszych dzieci musimy patrzeć w przyszłość i o nią zadbać - tak jednym zdaniem można podsumować głosy z sali. Po drugie - budynek przy ul. Szkolnej można będzie odbudować w tym samym kształcie i gabarycie, ale z innym przeznaczeniem, a funkcji, które mógłby on pełnić znajdzie się wiele.
dyskusja z udziałem mieszkańców
Istotny jest fakt, na który zwróciła uwagę pani inspektor E. Dudzińska: szkoła w obecnym kształcie nie byłaby najprawdopodobniej na nowo dopuszczona do użytkowania, bowiem dzisiejsze normy co do placówek edukacyjnych są bardzo restrykcyjne.
E.Dudzińska i J.Arbuz
Podsumowując zebranie trzeba przyznać, że było ono bardzo potrzebne chociażby po to, aby mieszkańcy mogli się zapoznać z wiadomościami z pierwszej ręki, zaś władze poznały opinię społeczności kazimierskiej.

Wyszukiwarka

Aktualności

04.03.2021
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym, Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki oraz Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym są organizatorami tegorocznego
wydarzenia pt. „Kazimierz Kobietom" z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet.
Do projektu dołączyli również kazimierscy przedsiębiorcy, którzy na hasło „Kazimierz kobietom" oferują zniżki, bonusy lub prezenty.
M. in. Pizza Oregoana zaprasza z hasłem!
16.05.2015
"1945. Wojna i pokój." - to tytuł najnowszej książki Magdaleny Grzebałkowskiej, znanej w Kazimierzu m.in. ze świetnego artykułu w GW, poświęconego losom naszych kamieniołomów.
28.07.2014
Błyskotliwe, dowcipne teksty (i pieprzne podteksty), zrozumiałe dla tych, którzy nie celebrują domniemanej „magii" Kazimierza, a po prostu biorą go i rozumieją takim, jakim jest.
Muzyka z przestrzeni pomiędzy parodią a pastiszem, doceniana przez posiadaczy poczucia humoru oraz osoby muzykalne, czułe na nuty wpadające w ucho.
Oprócz zespołowych wykonawców obecnych jest tu parę miejscowych głosów, czasem bardzo rozpoznawalnych.
Sprawdźcie!

Strona 1 z 132  > >>